FxPro pagalbos centras - žodynėlis

„Real Body“ (Real Body)

„Real body“ - tai terminas, vartojamas kalbant apie stačiakampį, kuris sudaro kiekvieną žvakę žvakių grafike. Jis neapima šešėlių (dagčių), kurie yra aukščiau arba žemiau žvakės kūno.