Įmonės veiksmai
ir pajamų kalendorius

The table below displays any upcoming Earning reports and Dividends for the Stocks and Indices offered through the FxPro Trading Platforms. We recommend checking the calendar prior to trading such assets, and to monitor for any updates relevant to open positions you may have.

Pajamos

Išleidus būsimą įmonės pelno ataskaitą ar atlikus kitą (korporatyvinį) veiksmą (bendrai vadinama „corporate event“), akcijų ir neatidėliotinų indeksų maržos reikalavimai gali būti padidinami likus 5 darbo dienoms iki korporacinio įvykio ir gali likti galioti po jo (tai „FxPro“ gali padaryti savo nuožiūra).


Dividends

If you hold an open position on shares or Indices at the start of the business day (Server Time 00:00), which coincides with the ex-date of the respective underlying asset, a dividend is paid (or charged in the case of short positions). For Buy positions, the payment will be net of any withholding tax implications.

During the affected period, new margin requirements will apply for all new and existing trades. FxPro clients remain fully responsible for monitoring the required margin of their accounts as well as the free margin prior, during and after the affected period. As a result of the above, FxPro clients must understand and accept that this may result in their account(s) incurring a margin call and/or stop out. As you see, it's rather important to stay tuned with the Earnings Calendar.

Pastaba: numatomos korporatyvinių įvykių datos, pavyzdžiui, įmonių pajamų ataskaitų išleidimas, gali būti keičiamos be įspėjimo. Pajamų kalendoriaus dienos / datos grindžiamos GMT+2, jei nenurodyta kitaip.

  • Pajamos
  • Akcijos parduodamos be teisės gauti dividendus (angl. Ex-dividents)*
  • Neatidėliotinų indeksų dividendų koregavimai*

  *Pateiktos vertės gaunamos iš likvidumo teikėjų ir priklauso nuo aplaidumo ir / arba klaidų.