FxPro Įmonių socialinė atsakomybė

Įmonių socialinė atsakomybė yra pagrindinė „FxPro“ misijos dalis. Mes aktyviai dalyvaujame keliose registruotose labdaros organizacijose ir stengiamės pakeisti žmonių, kuriems to tikrai reikia, gyvenimą. Dalyvaudama ĮSA iniciatyvose, „FxPro“ aktyviai skatina ir palaiko ne tik aukštesnę gyvenimo kokybę, bet taip pat tinkamą švietimą ir mitybą.

Parama ir aukojimas

Kaip pasaulinė bendrovė, kurioje dirba daugiaetniniai darbuotojai, mes manome, kad labdaringa veikla turi daug didesnį poveikį, kai mes įgaliname savo darbuotojus remti jų pačių pasirinktas labdaros organizacijas. Mes stengiamės sukurti stiprius ir ilgalaikius santykius tarp įmonės ir bendruomenių, su kuriomis dirbame. Todėl „FxPro“ dabar yra įsitraukusi į daugelio labdaros organizacijų veiklą. Taip pat neseniai įsipareigojo remti UNICEF, Raudonąjį Kryžių, vietos ir tarptautines ligonines, globos įstaigas ir labdaros fondų renginius.

Mūsų nuomone, įmonių socialinė atsakomybė reiškia etišką elgesį, poveikio aplinkai mažinimą, tinkamą elgesį su savo darbuotojais ir partneriais, ir savo darbo atsakingą atlikimą.

Etika ir verslo etika

Mūsų požiūris į verslą užtikrina darbą laikantis aukščiausių etikos standartų. Bendrovė veikia pagal visus galiojančius įstatymus, taisykles ir praktikos kodeksus tose teritorijose, kuriose vykdo savo veiklą.

Mes tikimės, kad mūsų darbuotojai laikysis mūsų etikos standarto ir dirbs laikydamiesi mūsų nustatytos politikos. Turime savarankiško sertifikavimo procesą, pagal kurį visi darbuotojai paliudija, jog atitinka mūsų elgesio ir etikos kodeksų nuostatas. Be to, visi darbuotojai privalo laikytis šių politikų: interesų konfliktai, sandoriai su susijusiomis šalimis ir pranešimai apie pažeidimus.

„FxPro“ taikomos politikos atitinka griežčiausius reguliavimo ir teisinius reikalavimus. Jos yra vienodai taikomos visoje grupėje.

Darbuotojai yra skatinami remti bendruomenes ir dalyvauti jų veikloje. Skatindami savo žmones dirbti su jų pasirinktomis labdaros organizacijomis, o ne su bendrovės parinktomis labdaros organizacijomis, mes manome, kad galime maksimaliai padidinti mūsų bendras į labdarą nukreiptas pastangas ir tuo pačiu savo darbuotojams suteikti didesnį pasitenkinimo jausmą.

Bendruomeninė veikla

„FxPro“ aktyviai skatina savo žmones dalyvauti bendruomeninėje veikloje. Tiek kalbant apie socialinę atsakomybę, tiek apie mūsų produktus ir paslaugas, mes esame vienodai sąžiningi.

Mūsų darbuotojai yra mūsų veiklos pagrindas, todėl esame pasiryžę užtikrinti, kad visi mūsų darbuotojai dirbtų sąžiningoje ir vieni kitus gerbiančioje darbo aplinkoje.

FxPro žmogiškųjų išteklių politika trumpai

  • Nediskriminavimas ir lygių galimybių politika
  • Lanksti darbo politika darbuotojams, turintiems vaikų ar atsakingiems už suaugusiųjų priežiūrą
  • Jaunesniųjų darbuotojų papildomos atostogos mokymo tikslais
  • Su darbu susijusio švietimo rėmimas (pvz.: teisinė ir finansinė kvalifikacija)
Mes gerai suprantame savo poveikį aplinkai. Dirbdami „FxPro“,siekiame kuo labiau sumažinti anglies dioksido kiekį, didindami žmonių informuotumą ir imdamiesi reikiamų žingsnių, kad sumažintume savo suvartojamą energiją ir kasdienes atliekas.

Štai keletas iniciatyvų, kurias mes pristatėme siekdami sumažinti savo poveikį aplinkai:

  • Perdirbimui skirtų ir organinių atliekų konteineriai virtuvėse
  • Mobiliųjų telefonų, kompiuterių, fluorescencinių lempų ir baterijų perdirbimas
  • Elektrą taupančių lempučių ir apšvietimo, kuriame įdiegta laikmatis / jutikliai, naudojimas
  • Naudojimasis telekonferencijomis, norint sumažinti keliavimo poreikį

Charities & Causes we support

The UN Refugee Agency

In 2022, FxPro donated to the UNHCR, a charity that works with partners on the ground to provide humanitarian assistance to refugees, including food, shelter, medicine, and other lifesaving essentials for displaced communities.

Naked Heart Foundation, London UK

In 2019, 2020 and 2021, FxPro made very substantial donations to the Naked Heart Foundation which is a charity providing support to families with children who have disabilities or special needs, helping to transform and enrich the lives of those affected.

Butterfly Ball Monaco

In 2019, FxPro sponsored the “Butterfly Ball Monaco”, a Charity Gala Dinner organised by the Caudwell Children. This organisation acts as a safety net for families who are unable to gain the vital help that they need. We fully support the goal of helping to transform the lives of disabled children across the UK.

Rodyti visus įvykius