FxPro pagalbos centras - žodynėlis

„Jawboning“ (Jawboning)

„Jawboning“, taip pat žinomas kaip „Moral Suasion“, yra viešų skundų (apeliacijų) naudojimas, siekiant įtakoti politinius ir ekonominius įvykius, o ne griebtis tiesioginės intervencijos pasinaudojant įstatymais. Centrinių bankų atstovų kalbos dažniausiai priskiriamos šiai kategorijai, nes jos siekia daryti įtaką rinkos nuotaikoms ir valiutų kursams, akivaizdžiai nekeičiant politikos.