Licencijos, reglamentai ir profesinės narystės

Kaip tvirtas skaidrumo šalininkas, mes nustatome aukščiausius kliento lėšų saugumo standartus. Dėl šios priežasties visos klientų lėšos yra apdraustos didžiausiuose tarptautiniuose bankuose ir yra visiškai atskirtos nuo bendrovės nuosavų lėšų.

Finansinio elgesio tarnyba (FCA)

FxPro UK Limited yra įgaliota ir reguliuojama Finansinio elgesio tarnybos (Financial Conduct Authority) (registracijos Nr. 509956). FCA yra pirmaujanti, nepriklausoma, nevyriausybinė organizacija, kuri pagal JK Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymą 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) turi įstatyminių įgaliojimų. Pagrindiniai FCA tikslai yra: vartotojų apsauga, finansų sistemos vientisumo didinimas ir konkurencijos skatinimas, atsižvelgiant į vartotojų interesus.

Finansinių paslaugų kompensavimo schema

FxPro UK Limited yra Finansinių paslaugų kompensavimo schemos (FSCS) narė. FSCS įsigaliojo po 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų priimto akto. Ji apima JK reguliuojamų finansinių paslaugų įmonių klientus, jei pastarieji negali išspręsti prieš juos pateiktų skundų. FSCS užtikrina kliento užstato kompensaciją iki 85 000 £ vienam klientui. Daugiau informacijos galite rasti www.fscs.org.uk.

Kipro vertybinių popierių ir biržos komisija (CySEC)

FxPro Financial Services Ltd yra įgaliota ir reguliuojama Kipro vertybinių popierių ir biržos komisijos (licencijos Nr. 078/07), Kipro investicinių paslaugų įmonių priežiūros ir reguliavimo institucijos. CySEC dalyvauja Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) stebėtojų taryboje.

FxPro turi tarpvalstybinę CySEC licenciją, leidžiančią teikti investicines ir pagalbines paslaugas. Mūsų veiklą reglamentuoja ES ir vietos teisės aktai, pavyzdžiui, Europos finansinių priemonių rinkų direktyva (MIFID II) ir 2017 m. Kipro investicinių paslaugų, veiklos ir reguliuojamų rinkų įstatymas 87(I)/2017 (Cyprus Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2017).

Investuotojų kompensavimo fondas

FxPro Financial Services Limited yra Investuotojų kompensavimo fondo narė. ICF tikslas - apdrausti bet kokius klientų skundus prieš Fondo narius ir kompensuoti bet kokius klientų skundus, kylančius dėl Fondo nario netinkamos veiklos vykdant savo įsipareigojimus, jei ši pareiga kyla iš teisės aktų, kliento sutarties ar Fondo nario neteisėtų veiksmų (kaltės).

Finansų sektoriaus elgesio institucija (FSCA)

FxPro Financial Services Limited yra įgaliota ir reguliuojama Pietų Afrikos finansų sektoriaus elgesio tarnybos (leidimo Nr. 45052). FSCA yra nepriklausoma priežiūros ir reguliavimo institucija, skirta ne bankinių paslaugų pramonei Pietų Afrikoje.

Bahamų vertybinių popierių komisija (SCB)

„FxPro Global Markets Limited“ yra autorizuotas ir reguliuojamas Bahamų vertybinių popierių komisijos (licecijos Nr. SIA-F184).

eu
MIFID II

Siekiant stiprinti investuotojų apsaugą ir gerinti finansų rinkų veikimą, kad šios taptų veiksmingesnės, lankstesnės ir skaidresnės, 2018 m. sausio 3 d. įsigaliojo MiFID II direktyva 2014/65 / ES. Direktyva buvo priimta Kipre, kaip numatyta Kipro investicinių paslaugų, veiklos ir reguliuojamų rinkų įstatyme 2017 (Įstatymas 87 (I) / 2017).

Pagrindiniai Europos Sąjungos finansinių priemonių rinkų direktyvos (FPRD II) tikslai yra: gerinti veiksmingumą, didinti finansinį skaidrumą, skatinti konkurenciją ir veiksmingai apsaugoti vartotojus. MiFID II taip pat leidžia investicinėms įmonėms teikti investicines ir pagalbines paslaugas kitos valstybės narės ir (arba) trečiosios šalies teritorijoje, jei tokioms paslaugoms taikomas investicinės įmonės leidimas.

Sandorio šalies rizikos sumažinimas

„FxPro“ bendradarbiauja su keliomis pagrindinėmis banko institucijomis. Klientų lėšos laikomos tokiuose bankuose kaip „Barclays Bank PLC“, „Julius Baer“ ir „Royal Bank of Scotland“. Vidiniai apribojimai užtikrina klientų lėšų diversifikavimą tarp bankų, o kredito rizika yra reguliariai stebima. Klientų lėšos yra saugomos tik tose jurisdikcijose, kuriose klientų lėšų atskyrimas yra pagrįstas vietine teisine sistema.

Balanso apsauga

„FxPro“ visiems savo klientams siūlo apsaugą nuo neigiamo balanso kaip dalį Kliento sutarties, kai ja yra naudojamasi sąžiningai, nėra manipuliuojama ar piktnaudžiaujama. Esame pasiryžę vykdyti griežtą politiką, užtikrinančią, kad klientai niekada neprarastų daugiau nei visos jų įmokėtos lėšos.

Kliento lėšų apsauga

Kaip reguliuojamas subjektas, „FxPro“ atitinka šiuos klientų lėšų reguliavimo reikalavimus:

Lėšų atskyrimas

Visos klientų lėšos, pervestos „FxPro“, yra visiškai atskirtos nuo bendrovės nuosavų lėšų ir laikomos atskirose banko sąskaitose. Tai užtikrina, kad kliento lėšos negali būti panaudojamos jokiam kitam tikslui. Mūsų finansines ataskaitas tikrina PWC, pirmaujanti pasaulio finansų auditorė, užtikrinanti, kad mūsų veikla būtų vykdoma remiantis aukščiausio lygio standartais.

Investuotojų apsauga

FxPro UK Limited yra Finansinių paslaugų kompensavimo schemos (FSCS) narė, o FxPro Financial Services Limited - Investuotojų kompensavimo fondo (ICF). Tinkamumas priklauso nuo skundo statuso ir pobūdžio. Daugiau informacijos rasite mūsų teisiniuose dokumentuose ir kompensavimo politikoje.

FxPro’s online trading platforms have been selected for their reliability, security and speed. By combining what we believe to be the industry's best trading platforms with our client centric business model, we offer our traders the opportunity to benefit from rapid execution and professional trading conditions in an environment of fairness and transparency.
Pradėkite prekiauti dabar arbaTry Demo Account