FxPro pagalbos centras - žodynėlis

„Laissez-Faire“ (Laissez-Faire)

„Laissez-faire“ (pranc. Palikite ramybėje, leiskite veikti) - tai 18 a. atsiradusi ekonominė teorija, kuri yra nusistačiusi prieš vyriausybės kišimąsi. „Laissez-faire“ ekonomikos šalininkai mano, kad rinkoms turėtų būti leista savarankiškai veikti (laisvoji rinka). Jie paprastai yra prieš rinkos reguliavimą, prekybos apribojimus ir net minimalų darbo užmokestį.