Privatumo politika

Mūsų Privatumo politika detaliai apibrėžia, kaip „FxPro“ tvarko, renka ir saugo visą konfidencialią vartotojo informaciją.

Įvadas

Jūsų privatumas mums yra labai svarbus. Mes esame įsipareigoję apsaugoti ir gerbti jūsų asmeninius duomenis. Ši Privatumo politika apibrėžia, kokius duomenis mes renkame apie jus, kai jūs nusprendžiate naudotis mūsų paslaugomis; kaip mes juos panaudosime; kada ir su kuo mes jais pasidalinsime; ir kaip mes juos apsaugosime. Ji taip pat išsamiai nurodo jūsų teises, susijusias su jūsų asmeninės informacijos apdorojimu, ir kaip ją galite panaudoti. Prašome skirti šiek tiek laiko ir perskaityti šią politiką, kad ją suprastumėte.

Kartais mes galime keisti šį Pranešimą, todėl yra svarbu, kad jūs kartais patikrintumėte šį Pranešimą. Bet kokia mūsų turima asmeninė informacija bus tvarkoma tuo metu galiojančiu privatumo pranešimu. Jeigu padarysime pakeitimų, kurie, pasak mūsų, bus svarbūs, mes apie juos pranešime jums.

Atkreipkite dėmesį, kad šis pranešimas yra skirtas klientams ir potencialiems klientams. Jeigu esate „FxPro“ darbuotojas, sutarties dalyvis ar trečiosios šalies paslaugų teikėjas, jūsų asmeninė informacija bus naudojama pagal jūsų darbo sutartį, sutartinius santykius arba pagal mūsų atskiras taisykles, kurias galite sužinoti susisiekę su mumis.

Šiame privatumo pranešime bet kokia nuoroda į „mus“, „mūsų“, „mes“ ar „FxPro“ yra nuoroda į kiekvieną „FxPro“ grupės įmonę pagal kontekstą, jei nenurodyta kitaip.

Bet kokia nuoroda į „jūs“, „jūsų“, „tavo“ ar „savo“ šiame privatumo pranešime yra nuoroda į bet kurį mūsų klientą ar potencialų klientą pagal kontekstą, jei nenurodyta kitaip.

Prisijungdami prie mūsų svetainės, įskaitant naudojimąsi bet kuriuo iš komunikacijos kanalų susisiekiant su mumis, mes manome, kad perskaitėte ir supratote šio pranešimo sąlygas. Taip pat manome, kad supratote, kaip mes apdorojame bet kokią informaciją, kurią atskleidžiate mums, įskaitant asmens duomenis. Kai pas mus atidarote sąskaitą, jūs sutinkate, kad šis pranešimas, įskaitant visus būsimus pakeitimus, reglamentuoja, kaip mes renkame, saugome, naudojame, dalinamės ir bet kokia kita forma apdorojame jūsų asmeninius duomenis ir teises visų mūsų verslo santykių metu ir juos nutraukus.

Kas mes esame?

Šis privatumo politikos pranešimas taikomas „FxPro“ įmonių grupei priklausančių duomenų valdytojų subjektams, kurie yra:

 • Kipre registruota įmonė „FxPro Financial Services Limited“, kurios biuras registruotas adresu Karyatidon 1, Ypsonas 4193, Limasolis ir kurią įregistravo ir reglamentuoja Kipro duomenų apsaugos komisionierius,
 • Anglijoje ir Velse 902 įregistruota įmonė „FxPro UK Limited“, kurios biuras registruotas adresu Basinghall gatvė 13/14, Londonas, EC42V 5BQ ir kurią įregistravo ir prižiūri Informacijos komisionierius (registracijos numeris Z1996160),
 • „FxPro Global Markets Ltd“ (įmonė Bahamuose, įregistruota adresu Lyford Manor, Western Road, Lyford Cay, New Providence, N7776, The Bahamas) ir kuri yra įregistruota ir valdoma Bahamų duomenų apsaugos komisionieriaus

„FxPro Financial Services Limited“ atlieka reikšmingą apdorojimą kitų „FxPro“ grupės subjektų vardu. Todėl, jei esate ne Europos grupės subjektų klientas, mes apdorojame jūsų asmeninius duomenis remiantis šiuo pranešimu. Jūs turite teisę į tokią pačią apsaugą ir teises, kurios yra nurodytos šiame pranešime.

Kokią asmeninę informaciją mes renkame ir saugome?

Mes renkame asmens duomenis iš klientų ir potencialių klientų. Šie duomenys apima:

 • Vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis
 • Gimimo datą ir lytį
 • Informaciją apie jūsų pajamas ir turtą, įskaitant informaciją apie jūsų lėšas ir įsipareigojimus, sąskaitų likučius, prekybos ataskaitas, mokesčių ir finansines ataskaitas
 • Profesijos ir darbo informaciją
 • Vietovės duomenis
 • Žinias ir patirtį prekybos srityje, toleranciją rizikai ir rizikos profilį
 • IP adresą, įrenginio specifikacijas ir kitą informaciją, susijusią su jūsų prekybos patirtimi
 • Banko sąskaitą, elektronines pinigines ir kredito kortelių duomenis
 • Išsamią informaciją apie jūsų apsilankymus mūsų svetainėje ar mūsų programėlėse, įskaitant, bet neapsiribojant, srauto duomenimis, vietovės duomenimis, tinklaraščiais ir kitais ryšių duomenimis.

Mes naudojame slapukus, kad galėtume saugoti ir rinkti informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų Svetaine. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos išsaugo naršyklė į jūsų įrenginio kietąjį diską. Jie siunčia išsaugotą informaciją mums atgal į mūsų žiniatinklio serverį, kai jūs naudojatės mūsų svetaine. Šie slapukai leidžia įdiegti asmeninius nustatymus ir įkelti jūsų asmeninius pageidavimus, kad pagerintume jūsų patirtį. Daugiau informacijos apie mūsų slapukus galite rasti mūsų Slapukų politikos skiltyje, kuri yra prieinama mūsų Svetainėje.

Mes taip pat saugome įrašus apie jūsų prekybos elgesį, įskaitant įrašus apie:

 • Produktus, kuriais prekiaujate su mumis
 • Istorinius duomenis apie jūsų atliktus sandorius ir investicijas, įskaitant investuotą sumą
 • Jūsų pasirenkamus produktus ir paslaugas

Jus privalome identifikuoti pagal įstatymus, jei atidarote naują sąskaitą arba pridedate naują pasirašantįjį asmenį prie jau esamos sąskaitos. Dėl kovos su pinigų plovimu įstatymo mums reikia matyti ir įrašyti tam tikrų dokumentų duomenis (pvz., fotografiniai ir ne fotografiniai dokumentai), kad atitikti įstatymų nustatytus standartus. Su mūsų teikiamomis paslaugomis susiję identifikavimo dokumentai, kaip to reikalauja kovos su pinigų plovimu įstatymai ar kiti teisės aktai, apima:

 • (a) pasą;
 • (b) vairuotojo pažymėjimą;
 • (c) nacionalinę asmens tapatybės kortelę (jei taikytina);
 • (d) komunalinių paslaugų sąskaitas;
 • (e) nuosavybės įgaliojimo aktą (jei taikytina);
 • (f) asmens kredito patikrinimą; arba
 • (g) kitą informaciją, kuri, mūsų manymu, yra būtina mūsų funkcijoms ir veiklai atlikti.

Jei esate verslo klientas, mes turime surinkti papildomą informaciją, tokią kaip įmonės adreso dokumentai, akcininkai, direktoriai ir valdininkai, įskaitant papildomą asmeninę informaciją apie Akcininkus ir Direktorius. Mes turime teisę prašyti bet kokios papildomos informacijos, kuri, mūsų manymu, yra būtina, kad atitikti mūsų teisinius ir priežiūros reikalavimus.

Šią informaciją gauname įvairiais būdais: jums besinaudojant mūsų paslaugomis ir svetainėmis, sąskaitos atidarymo programomis, mūsų demo sąskaitos registracijos formomis, internetinio seminaro registracijos formomis, svetainių slapukais ir panašiomis stebėjimo technologijomis, įdiegtomis mūsų svetainėse ir programose, taip pat prenumeruojant naujienas ir iš mūsų tebevykstančių santykių metu pateiktos informacijos.

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių per nupirktus trečiųjų šalių rinkodaros sąrašus, viešai prieinamus šaltinius, socialinės žiniasklaidos platformas, mūsų įmonę reprezentuojančius tarpininkus ir dukterines bendroves, bankininkus ir kreditinių kortelių išdavėjus, prenumeratos pagrindu veikiančių žvalgybos duomenų bazes ir kitus trečiųjų šalių partnerius.

Kartais mes galime savanoriškai paprašyti kitos asmeninės informacijos (pavyzdžiui, per rinkos tyrimus, apklausas ar specialius pasiūlymus). Jei nuspręsite nepateikti informacijos, kurios mums reikia tam, kad galėtume patenkinti jūsų pageidavimus, susijusius su tam tikromis paslaugomis ar produktais, mes galbūt tokiu atveju negalėsime jums teikti reikalingo produkto ar paslaugos.

Mes galime elektroniniu būdu, telefonu, asmeniškai ar kitaip įrašyti bet kokį mūsų bendravimą, susijusį su mūsų jums teikiamomis paslaugomis ir mūsų santykiais su jumis. Šie įrašai priklausys tik mums ir bus mūsų tarpusavio ryšių įrodymas. Tokie pokalbiai telefonu gali būti įrašomi nenaudojant įspėjamojo signalo ar jokio kito pranešimo.

Be to, jei apsilankysite bet kuriame mūsų biure ar patalpose, mes galime turėti vaizdo stebėjimo sistemą, kuri įrašys jūsų atvaizdą.

Kam mes galime atskleisti asmeninę informaciją?

Naudodamiesi jūsų asmenine informacija aukščiau nurodytais tikslais, mes galime atskleisti jūsų informaciją:

 • kitoms „FxPro“ grupės bendrovėms, teikiančioms finansines ir kitas paslaugas;
 • trečiųjų šalių programų teikėjams, kai naudojate mūsų programas, ryšių sistemas ir prekybos platformas, kurias mums teikia trečiosios šalys;
 • paslaugų teikėjams ir specialistų patarėjams, kurie buvo sudarę sutartis su mumis, kad suteiktų mums administravimo, IT, analitikų ir interneto rinkodaros optimizavimo, finansinių, reguliavimo, atitikties, draudimo, mokslinių tyrimų ar kitas paslaugas;
 • mūsų įmonę reprezentuojantiems tarpininkams ir dukterinėms bendrovėms, su kuriomis palaikome abipusius santykius;
 • mokėjimo paslaugų teikėjams ir bankams, tvarkantiems jūsų sandorius;
 • auditoriams, sutarties dalyviams ar kitiems patarėjams, kurie audituoja, padeda ar konsultuoja bet kokiais su mūsų verslu susijusiais klausimais;
 • teismams, tribunolams ir taikytinoms reguliavimo tarnyboms, kaip susitarta ar autorizuota įstatymo ar mūsų sutarties su jumis
 • vyriausybiniams organams ir teisėsaugos institucijoms, kai to reikalauja įstatymai, remiantis kitais teisiniais bei reguliavimo reikalavimais;
 • bet kuriai trečiajai šaliai, kai toks atskleidimas reikalingas norint įgyvendinti ar taikyti mūsų Paslaugų teikimo sąlygas ar kitus atitinkamus susitarimus;
 • bet kokiam jūsų įgaliotam asmeniui.

Mes stengiamės šioms trečiosioms šalims atskleisti tik minimalius asmens duomenis, kurie yra reikalingi vykdyti sutartinius įsipareigojimus su mumis. Mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai neturi teisės dalytis ar naudoti mūsų pateiktų asmeninių duomenų jokiais kitais tikslais, išskyrus paslaugų suteikimą.

Mūsų svetainėse ar programėlėse gali būti nuorodų į išorines trečiųjų šalių svetaines. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad trečiųjų šalių svetainėms šis privatumo pranešimas nėra taikomas. Šioms svetainėms netaikomi mūsų privatumo politikos standartai bei procedūros. Patikrinkite kiekvieną trečiąją šalį dėl jų taikomos privatumo praktikos ir politikos.

Kada ir kaip mes gauname jūsų sutikimą?

Mes galime apdoroti jūsų asmeninius duomenis teisėto duomenų tvarkymo pagrindais, (Teisėtas pagrindas), priklausomai nuo konkretaus tikslo, dėl kurio mes naudojame jūsų duomenimis.

Teisinis pagrindas yra:

 • vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums
 • atitikti teisinius ir norminius reikalavimus
 • siekti savo teisėtų interesų

Jei mūsų naudojimasis jūsų asmenine informacija nepatenka į vieną iš šių trijų teisinių pagrindų – mums reikalingas jūsų sutikimas. Toks jūsų sutikimas turi būti išreiškiamas laisva valia. Jūs turite teisę atšaukti tokį savo sutikimą bet kuriuo metu: a) susisiekdami su mumis mūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis, kurie yra pateikti šiame privatumo pranešime; b) atsisakę prenumeratos iš el. pašto sąrašų.

Mes galime naudoti jūsų asmeninius duomenis, pateiktus per mūsų svetainę ar kitaip ir asmeninius duomenis, pateiktus vykdant verslo reikalus, kad galėtume bendrauti su jumis rinkodaros skatinimo tikslais bei pateikti jums rinkos naujienas ir analitines ataskaitas. Tokiems ryšiams naudojamos priemonės gali apimti skambinimą, el. laiškų siuntimą, pranešimus asmeninėje internetinėje paskyroje ir SMS pranešimus, įskaitant tiesioginius pranešimus. Jūs turite teisę atsisakyti pranešimų per asmeninę paskyrą internete arba siųsdami el. laišką mūsų DPO adresu dpo@fxpro.com. Jei neturite prieigos prie savo internetinės paskyros arba dėl kokių nors priežasčių ji jums nebuvo sukurta, laišką siųskite iš registruoto el. pašto adreso.

Asmeninės informacijos valdymas.

Mes esame įsipareigoję užtikrinti ir apsaugoti jūsų asmens duomenis įgyvendindami ir pritaikydami tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tokį saugumo lygį, kuris būtų tinkamas apsaugoti bet kokius asmeninius duomenis, kurie mums buvo pateikti dėl netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar perdavimo, laikymo ar kitokio apdorojimo.

Mes paskyrėme Duomenų apsaugos pareigūną, siekdami užtikrinti, kad mūsų asmeninės informacijos tvarkymas atitiktų šį privatumo pranešimą ir galiojančius teisės aktus.

Mes reikalaujame, kad už „FxPro Group“ ribų esančios organizacijos, kurios tvarko arba gauna asmeninę informaciją, patvirtintų šios informacijos konfidencialumą, įsipareigotų gerbti bet kurio asmens teisę į privatumą ir laikytųsi visų atitinkamų duomenų apsaugos įstatymų bei šio privatumo pranešimo.

Trumpai tariant, mūsų taikomos duomenų apsaugos priemonės yra šios:

 • mes mokome savo darbuotojus, kurie tvarko asmeninę informaciją, atsižvelgti į klientų informacijos konfidencialumą ir asmenų privatumą;
 • reikalaujame, kad mūsų darbuotojai, besinaudojantys mūsų sistemomis, naudotų slaptažodžius ir dviejų veiksnių autentifikavimą;
 • mes taikome Kinų sienos barjerą, o darbuotojai turi prieigą prie asmens duomenų, reikalingų tik pavestoms užduotims atlikti;
 • duomenų šifravimo technologijas naudojame perduodant duomenis internetinių operacijų metu ir perduodant klientų prieigos kodus per tinklus;
 • naudojame užkardas, įsibrovimų aptikimo sistemas ir virusų aptikimo priemones, skirtas apsaugoti nuo neleistinų asmenų ir virusų patekimo į mūsų sistemas;
 • naudojame specialius saugius tinklus ar šifravimą, kai perduodame elektroninius duomenis užsakomųjų paslaugų tikslais;
 • praktikuojame „švaraus stalo“ politiką visose savo ir su mumis susijusių organizacijų patalpose, ir užtikriname saugų fizinių įrašų saugojimą; ir
 • naudojamės fizinėmis ir elektroninėmis priemonėmis, tokiomis kaip prieigos kortelės, kameros ir apsaugos darbuotojai, siekiant apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos.

Kaip ir kaip ilgai mes saugome asmeninę informaciją?

Mes laikome asmeninę informaciją derinant saugias kompiuterinės saugyklos paslaugas kartu su popieriniais failais ir kitais įrašais, ir imamės visų priemonių siekiant apsaugoti turimą asmeninę informaciją nuo piktnaudžiavimo, praradimo, neteisėtos prieigos, pakeitimo ar atskleidimo.

Kai manysime, kad asmeninė informacija nebėra reikalinga, pašalinsime bet kokią informaciją, kuri jus gali identifikuoti. Arba mes saugiai sunaikinsime visus įrašus, susijusius su jumis.

Tačiau mums gali prireikti saugoti įrašus apie jus ilgą laiko tarpą. Pavyzdžiui, mums taikomi investicinių paslaugų ir kovos su pinigų plovimu įstatymai, pagal kuriuos reikalaujama, kad mes išsaugotume kopijas ir įrašus, kurie yra susiję su mūsų veiksmais dėl jūsų tapatybės patvirtinimo, pajamų šaltinių ir turto, jūsų sandorių stebėjimo, telefoninių pokalbių ir el. laiškų, jūsų nusiskundimų tvarkymo; ir tuos įrašus, kurie gali įrodyti, kad mes veikėme vadovaujantis elgesio kodeksu visų mūsų bendrų verslo santykių metu. Šie įrašai turi būti saugomi penkerius metus nuo verslo santykių užbaigimo ar net ilgiau, jei mūsų to reikalauja Reguliuotojai.

Asmeniniai duomenys, kuriuos pateikėte kaip potencialus klientas registracijos metu, registracijos neužbaigus arba esant atmestai paskyros sukūrimo paraiškai, bus saugomi šešis mėnesius, nebent yra teisinių priežasčių, reikalaujančių saugoti juos ilgesnį laiką.

Jei nusprendėte atsisakyti rinkodaros pranešimų, mes išsaugosime jūsų informaciją mūsų prenumeratos sustabdymo sąrašuose, kad žinotume, jog nebenorite gauti šių pranešimų.

Duomenys, kuriuos mes renkame iš jūsų, gali būti perkelti ir saugomi už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Juos taip pat gali tvarkyti darbuotojai, dirbantys už EEE ribų, ir kurie dirba mums ar vienam iš mūsų tiekėjų ar dukterinių bendrovių. Mes imsimės visų būtinų priemonių, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai, remiantis šia Privatumo politika.

Kai mes perduodame duomenis tretiesiems asmenims, esantiems už EEE ribų, kai kuriais atvejais galime remtis galiojančiomis standartinėmis sutartinėmis sąlygomis, privalomomis įmonių nuostatomis, ES-JAV Privatumo skydu (Privacy Shield) arba bet kokiu kitu lygiaverčiu taikomu susitarimu.

Jei norite gauti tokių susitarimų kopiją, susisiekite su mumis naudodamiesi žemiau esančia kontaktine informacija

Jūsų teisės

Atminkite, kad šios teisės nėra taikomos visomis aplinkybėmis. Jūs turite teisę:

(a) prašyti prieigos prie savo asmeninių duomenų (data subject access request);

(b) prašyti ištaisyti asmens duomenis, kuriuos mes turime;

(c) prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad mes ne visada galime įvykdyti jūsų prašymą ir juos ištrinti dėl konkrečių teisinių priežasčių, apie kurias jums bus pranešta, jei tai bus taikoma jūsų prašymo pateikimo metu;

(d) prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui, kai mes remiamės teisėtais (ar tos trečiosios šalies) interesais, ir kai tai susiję su tam tikra konkrečia situacija, dėl kurios jūs norite prieštarauti duomenų apdorojimui šiuo pagrindu, nes manote, kad tai daro poveikį jūsų pamatinėms teisėms ir laisvėms. Jūs taip pat turite teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, kai jūsų asmeninius duomenis apdorojame tiesioginės rinkodaros tikslais. Kai kuriais atvejais galime įrodyti, jog turime įtikinamų teisėtų priežasčių tvarkyti jūsų informaciją ir nepaisyti jūsų teisių bei laisvių;

(e) prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai leidžia prašyti stabdyti jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal šiuos scenarijus:

 • jei norite, kad mes nustatytume duomenų tikslumą;
 • kur mūsų duomenų naudojimas yra neteisėtas, bet nenorite, kad juos ištrintume;
 • kai norite, kad mes laikytume duomenis, net jei mums jų nebereikia, kad jūs galėtumėte inicijuoti, vykdyti ar apsiginti nuo teisinių ieškinių; arba
 • jei jūs prieštaravote mūsų naudojimuisi jūsų duomenimis. Tačiau mes privalome patikrinti, ar nepaisėme svarbiausių teisinių pagrindų, leidžiančių jais naudotis;

(f) prašyti perduoti jūsų asmenius duomenis jums ar trečiajai šaliai. Mes jums arba jūsų pasirinktai trečiajai šaliai suteiksime asmeninius duomenis struktūrizuotame, dažniausiai naudojamame kompiuterinio failo formate. Atkreipkite dėmesį, kad ši teisė taikoma tik automatizuotai informacijai (t.y., ne atspausdintoms kopijoms), kuria iš pradžių mums leidote naudotis, arba tai informacijai, kurią naudojome su jumis sudarydami sutartį; ir

(g) atšaukti sutikimą bet kuriuo metu, kai mes remiamės sutikimu tvarkyti jūsų asmeninius duomenis.

Prašome užpildyti asmeninių duomenų užklausą savo registruotu el. pašto adresu ir išsiųsti šiuo el. pašto adresu: dpo@fxpro.com.

Mes bandome atsakyti į visas užklausas per 1 (vieną) mėnesį. Kartais tai gali užtrukti ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį, jei jūsų užklausa yra sudėtinga, arba jei pateikėte daugiau nei vieną prašymą. Tokiu atveju mes pranešime jums per 1 (vieną) mėnesį nuo jūsų prašymo gavimo datos ir jus informuosime.

Mes jums galime taikyti pagristą mokestį, kai jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas, perdėtas arba pasikartojantis. Arba tais atvejais, kai gauname prašymą pateikti tų pačių duomenų kopijas. Šiuo atveju mes jums atsiųsime apmokėjimo prašymą, su kuriuo turėsite sutikti prieš mums apdorojant jūsų užklausą. Antraip mes galime atsisakyti įvykdyti jūsų prašymą.

Ką daryti, jei turite klausimų ar nusiskundimų?

jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis el. paštu dpo@fxpro.com naudodami savo registruotą el. pašto adresą.

Mes bandome atsakyti į visas užklausas per 1 (vieną) mėnesį. Kartais tai gali užtrukti ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį, jei jūsų užklausa yra sudėtinga, arba jei pateikėte daugiau nei vieną prašymą. Tokiu atveju mes pranešime jums per 1 (vieną) mėnesį nuo jūsų prašymo gavimo datos ir jus informuosime.

Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu į savo skundą, turite teisę pateikti skundą mūsų priežiūros institucijoms - Informacijos komisarų biurui (ICO), jeigu esate „FxPro UK Limited“ klientas, arba Kipro duomenų apsaugos komisarui, jeigu esate bet kurios likusios „FxPro Gourp“ klientas. Be to, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą savo gyvenamosios šalies duomenų apsaugos institucijai.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tai galite padaryti, rasite šiose svetainėse:

https://ico.org.uk/concerns/

http://www.dataprotection.gov.cy