FxPro pagalbos centras - žodynėlis

Periodas (Period) (Period)

Prekyboje periodas (laikotarpis) yra standartizuotas laiko vienetas, naudojamas turto stebėjimui. Pavyzdžiui, žvakių diagramoje kiekviena žvakė nurodo vieną periodą, kuris, priklausomai nuo prekiautojo nustatytos trukmės, gali reikšti 1 minutę, 5 minutes, 15 minučių, 30 minučių, 1 valandą, 4 valandas, 1 dieną, 1 savaitę ir 1 mėnesį. Apskaičiuojant slankųjį vidurkį, naudojami periodo duomenys skirsis pagal nustatytą trukmę. Taigi, 26 periodų paprastasis slankusis vidurkis 1 val. trukmės grafike rodo uždarymo kainas (closing prices) per 26 val., jas sudedant ir padalinant iš 26. 26 periodų slankusis vidurkis, nubraižytas 1 min. trukmės grafike, apibendrina uždarymo kainų sumą per 26 min., jas padalinus iš 26.