FxPro pagalbos centras - žodynėlis

Gamintojų kainų indeksas (PPI, Producer Price Index) (undefined)

Tai yra pagrindinis ekonominis rodiklis, kuriuo išreiškiamas šalies gamintojų pagamintų ir parduotų prekių arba suteiktų paslaugų bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį. PPI yra svarbus vartotojų infliacijos rodiklis, nes gamintojų nustatytos didesnės kainos yra perkeliamos vartotojams. Ši ataskaita, kuri yra pateikiama prieš VKI (vartotojų kainų indeksas), dažnai turi poveikį rinkai. PPI rodiklis, kuris yra didesnis už prognozuojamą, gali teigiamai paveikti tam tikros valiutos vertę.

Other terms in this category