FxPro pagalbos centras - žodynėlis

Pramoninė gamyba (Industrial Production) (Industrial Production)

Pramoninė gamyba - tai svarbus ekonominis rodiklis, kuris parodo bendrą šalies arba ekonominio regiono pramonės produkcijos vertę ir apima tokius sektorius kaip gamyba, elektra, kasyba, dujos, garai ir oro kondicionavimas (pritaikoma atsižvelgiant į infliaciją). Pramonės produkcija yra vertingas rodiklis, nes jis glaudžiai susijęs su kitomis sritimis, tokiomis kaip užimtumas, pajamos ir vartotojų pasitikėjimas. Atsižvelgiant į tai, kad gamybą labai įtakoja paklausos pokyčiai, pramoninė gamyba yra priskiriama sutampančiam rodikliui (coincident indicator). Jei skaičiai yra didesni nei tikėtasi, jie paprastai turi teigiamą poveikį šalies valiutos vertei.