FxPro pagalbos centras - žodynėlis

Tendencijos linija (Trend Line) (undefined)

Tendencijos linijos brėžiamos žemiau augimo tendencijos ir aukščiau mažėjimo tendencijos, kad būtų galima pažymėti jų atitinkamus palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Skirtingai nei įprastos palaikymo ir pasipriešinimo linijos, grafikuose, kuriuose yra kylanti tendencija, jos brėžiamos įstrižai žemiausių taškų, siekiant nurodyti palaikymo lygį. Siekiant nurodyti pasipriešinimo lygį grafikuose, kuriuose rinkos tendencija yra krintanti, jos brėžiamos palei aukščiausius taškus. Jei jos „lūžta“, manoma, jog vyraujanti tendencija baigėsi.