FxPro pagalbos centras - žodynėlis

Akcijos (Stock) (undefined)

Akcijos (share, equity) - tai vertybiniai popieriai, kurie suteikia pirkėjui nuosavybės teisę į dalį akcinės bendrovės, taip pat reikalauja to turto ir pajamų procentinės dalies (dividendai). Yra dvi pagrindinės akcijų rūšys - privilegijuotos ir paprastosios akcijos. Paprastosios akcijos (Common stock) suteikia savininkams teisę į dividendus, taip pat teisę balsuoti akcininkų susirinkime. Privilegijuotų akcijų (Preferred stock) savininkai turi teisę į didesnius dividendus, tačiau neturi teisės balsuoti akcininkų susirinkimuose.