FxPro pagalbos centras - žodynėlis

Pirmaujantis rodiklis (Leading Indicator) (Leading Indicator)

Pirmaujantys indikatoriai - tai ekonominiai rodikliai, kurie fiksuoja pokyčius, dar prieš juos pajuntant ekonomikai. Pavyzdžiui, pinigų pasiūla, statybų leidimai ir užsakymai gamybai laikomi pirmaujančiais rodikliais.