FxPro pagalbos centras - žodynėlis

Atsiliekantis rodiklis (Lagging indicator) (Lagging Indicator)

„Lagging“ indikatoriai - tai į rezultatus orientuoti ekonominiai rodikliai, kurie fiksuoja pokyčius, kai ekonomikoje esminiai pokyčiai jau yra įvykę. Geras „lagging“ rodiklio pavyzdys yra tam tikro regiono užimtumo lygis (šis rodiklis didėja arba mažėja po ekonomikos augimo ar nuosmukio).